octubre, 2014

Be water, my friend: think grey

Edward O. Wilson, fantàstic ésser humà, acaba de publicar el seu últim llibre, titulat ni més ni menys The Meaning of Human Existence. Wilson, de 85 anys, és un extraordinari biòleg nord-americà que, a més de ser el “pope” de la mirmecologia o estudi de les formigues, ha col · laborat en la difusió del terme biodiversitat, sobre la qual ens ha il · luminat llargament en moltes de les seves obres, com per exemple en la magnífica La diversitat de la vida. Wilson és un d’aquests científics humanistes que, a força de transitar pels camins de la ciència, s’ha anat interessant cada vegada més per l’etologia de l’espècie humana. És clar, opina, que, al contrari que les formigues, els tèrmits o les abelles, no funcionem com un superorganisme. Els humans ens hem aferrat a la individualitat, un posicionament que ha possibilitat l’optimització del nostre potencial creatiu però que ens condueix a l’extrema desigualtat i a la destrucció del medi ambient.